Цената на доставка е според тарифата на куриерската компания.